Cooperatie

Is uw woning een lidmaatschapsrecht in een coöperatieve flat­exploitatie­vereniging dan is het volgende wellicht interessant voor u! Een lidmaatschapsrecht is wezenlijk anders dan een appartementsrecht.

Het is daarom zeer aan te raden de bestaande coöperatieve flatexploitatievereniging om te zetten en het gebouw en (indien van toepassing) het erfpachtrecht te splitsen. De lidmaatschapsrechten worden appartementsrechten en de coöperatie een verenging van eigenaars. Er zijn twee mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is het omzetten en liquideren van de coöperatie mét het leveren van de appartementsrechten aan de desbetreffende leden. In veel gevallen geldt hiervoor een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. In een aantal gevallen zal er echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over de huidige economische waarde van de woning. Verder zal ieder lid zijn geldlening (met
verpanding) moeten ‘oversluiten’ naar een hypotheek. Hierover moet ieder lid zelf overeenstemming bereiken met zijn bank. Dit traject kán dus onder meer op het gebied van de (vrijstelling) overdrachtsbelasting en het oversluiten van de lening problemen opleveren.

Voor het geval de eerste optie niet mogelijk blijkt, is er een tweede mogelijkheid. De coöperatie wordt dan – nog – niet geliquideerd, maar splitst wel het gebouw en het erfpachtrecht in appartementsrechten. De coöperatie blijft/wordt eigenaar van de appartementsrechten. De leden houden hun (verpande) lidmaatschapsrecht met bijbehorende lening en er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Bij eventuele verkoop van een woning verkoopt en levert een lid echter het appartementsrecht dat overeenkomt met zijn lidmaatschapsrecht. Het grote voordeel van deze constructie is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is én geen nieuwe hypotheken benodigd zijn.

Mocht u meer informatie willen of een vrijblijvende offerte, neemt u dan gerust contact
met ons op.

Comments are closed.