Levenstestament

In een levenstestament kunt u uw persoonlijke en zakelijke wensen vastleggen voor situaties waarin u uw belangen niet meer zelf kunt behartigen. In uw levenstestament wijst u een of meer personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft hen een volmacht om uw vermogen te beheren, maar u kunt ook uw wensen met betrekking tot uw (medische) verzorging en huisvesting kenbaar maken. Het levenstestament kan regelingen met betrekking tot bewindvoering en medische behandelverklaringen, zoals een euthanasieverklaring, bevatten. Wanneer u niets heeft vastgelegd is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een bewindvoerder en mentor benoemt. Als u uw wensen omtrent de benoeming van de
bewindvoerder en de wijze waarop het bewind dient te worden gevoerd niet heeft vastgelegd in een levenstestament, kan de Kantonrechter daar geen rekening mee houden. Het is zinvol dat u zich uitgebreid laat adviseren over de mogelijkheden van het levenstestament.

U kunt daarvoor een afspraak maken!

Comments are closed.