Nieuwsbrief april 2014

HET LEVENSTESTAMENT WORDT STEEDS POPULAIRDER

In de Verenigde Staten heeft ruim 40% van de bevolking een “living will”, een levenstestament. Thans wordt ook in Nederland het levenstestament steeds populairder. Het levenstestament is een testament dat werkt tijdens het leven. Het levenstestament is belangrijk voor het geval u niet (meer) in staat bent uw wensen te uiten door ziekte of ouderdom. Het zorgt ervoor dat u de regie zelf in handen houdt.
Het levenstestament bevat volmachten aan bijvoorbeeld uw partner of kinderen, welke volmachten betrekking hebben op uw financiën, de verkoop van uw woning, de vakantiewoning in het buitenland, de voortzetting van uw onderneming, het voortzetten van schenkingen aan (klein)kinderen of goede doelinstellingen.
Daarnaast bevat het levenstestament uw wensen ten aanzien van medische verzorging, zoals een behandelgebod of een behandelverbod. Tevens kunt u een aantal medische verklaringen aanhechten. Ook kunt u in het levenstestament opnemen wie wel of wie juist niet tot uw eventuele mentor, bewindvoerder of curator benoemd moet worden. De kantonrechter zal in voorkomende gevallen met uw wensen rekening houden.
Het levenstestament wordt opgesteld door de notaris en ingeschreven bij het Centraal Levenstestamentenregister, zodat het levenstestament niet zoek kan raken.

OPRICHTING B.V. VEEL EENVOUDIGER

Sinds 2012 is het veel eenvoudiger geworden om een B.V. op te richten door de invoering van de Flex-B.V. Voor de oprichting van een B.V. was voorheen een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie vereist. Ook diende er vóór de oprichting een startkapitaal van tenminste 18.000,00 euro gestort te worden op een bankrekening ten name van de B.V. in oprichting en diende een bankverklaring overlegd te worden. Dat is verleden tijd. Een startkapitaal van 1 euro is al voldoende. Voor de oprichting van een B.V. stelt de notaris de akte van oprichting op. Zodra de akte van oprichting bij de notaris is getekend is de B.V. een feit. De akte van oprichting wordt vervolgens nog bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zodat derden kunnen nagaan wie namens de B.V. mag optreden. Het grootste voordeel van de onderneming in een B.V. is uiteraard de beperking van de aansprakelijkheid. Ook de overdracht van een B.V. is veel eenvoudiger dan de overdracht van een eenmanszaak. Tenslotte is de professionelere uitstraling van een B.V. voor sommige ondernemers een reden om in de B.V. te gaan.

VOOGDIJBENOEMING VEREENVOUDIGD PER 1 APRIL 2014

Met ingang van 1 april 2014 is het mogelijk om niet alleen bij testament maar ook door een aantekening in het gezagsregister een voogd aan te wijzen. Door de aanwijzing van de voogd bepaalt u wie na uw overlijden het gezag krijgt over uw kind totdat uw kind 18 jaar is. Het is echter gebruikelijk om naast een voogd ook een vertrouwenspersoon tot bewindvoerder te benoemen tot uw kind 23 of 25 jaar is, zodat deze vertrouwenspersoon financieel toezicht houdt. Voor de benoeming van een bewindvoerder is het opstellen van een testament vereist.

Comments are closed.