Nieuwsbrief augustus 2014

GROTE SCHENKING WORDT NIET VERLENGD

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op 15 augustus jl. bekend gemaakt dat de tijdelijke regeling inzake de grote schenking niet wordt verlengd na 31 december 2014. Thans mag iedereen maximaal 100.000 euro schenken aan iedereen vrij van schenkbelasting. De begiftigde hoeft geen familielid te zijn of jonger dan 40 jaar. De enige voorwaarde die wordt gesteld is dat de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of de verbetering van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of een eigenwoning-restschuld. De maatregel was bedoeld om de onroerendgoedmarkt een impuls te geven. Door het grote succes kost de maatregel de Belastingdienst meer geld dan verwacht.

BIJNA 100% MEER LEVENSTESTAMENTEN

Het aantal levenstestamenten is ten opzichte van vorig jaar met bijna 100% gestegen, namelijk van ruim 5.000 levenstestamenten in het voorjaar van 2013 naar ruim 9.500 in het voorjaar van 2014. Het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament is dat in een testament wordt vastgelegd wat er na het overlijden met iemands vermogen gebeurt, terwijl een levenstestament tijdens het leven ingaat en bedoeld is voor de situatie waarin men zelf niet meer in staat is te handelen bijvoorbeeld door ziekte. In het levenstestament wordt vastgelegd wie dan uw belangen behartigt en wie de toezichthouder is aan wie rekening en verantwoording afgelegd dient te worden. Door het aanwijzen van een toezichthouder wordt de kans op financieel misbruik verkleind.

WETSVOORSTEL BEPERKING WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Op 11 juli jl. is een wetsvoorstel ingediend door drie Tweede Kamerleden van D66, PvdA en VVD, strekkende tot beperking van de huidige wettelijke gemeenschap van goederen. Het voorstel is om onder meer het aangebrachte vermogen bij het aangaan van het huwelijk uit te sluiten van de gemeenschap van goederen, alsmede erfenissen en schenkingen. In de praktijk worden door echtgenoten vaak huwelijkse voorwaarden opgesteld zodanig dat slechts het vermogen wordt gedeeld dat zij tijdens het huwelijk samen hebben opgebouwd, met dit wetsvoorstel wordt daarbij aansluiting gezocht. Echter, huwelijkse voorwaarden worden met name óók opgesteld ter bescherming van de ene echtgenoot tegen eventuele schuldeisers van de andere (ondernemende) echtgenoot. Hierin voorziet het wetsvoorstel niet.
Indien u uw echtgenoot wilt beschermen tegen uw mogelijke schuldeisers is het belangrijk dat u vóór uw huwelijk huwelijkse voorwaarden bij de notaris opstelt. Overigens is het ook nog mogelijk om na de huwelijkssluiting huwelijkse voorwaarden op te stellen, echter dat heeft dan iets meer voeten in de aarde, omdat dan ook de inmiddels ontstane wettelijke gemeenschap van goederen fifty/fifty verdeeld dient te worden.

Comments are closed.