Nieuwsbrief mei 2014

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING BLIJFT VOORLOPIG GELIJK

Het Ministerie van Financiën heeft laten weten dat de bedrijfsopvolgingsregeling voorlopig gelijk blijft. Door de regeling geldt een vrijstelling voor de erf- of schenkingsbelasting van 100% van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan € 1.045.611 en 83% over het meerdere. De vrijstelling geldt voor diegenen die het ondernemingsvermogen erven of geschonken krijgen.

OUDE B.V. IN EEN NIEUW JASJE

Door de invoering van de Flex B.V. per oktober 2012 kunt u uw oude B.V. in een nieuw jasje steken middels een statutenwijziging. Dit is belangrijk om tegenstrijdigheid tussen de oude statuten en de nieuwe wetgeving op te heffen, maar is ook interessant indien er voldoende geld in de B.V. zit. Doordat het verplichte minimum kapitaal van € 18.000 is vervallen hoeft er thans nog slechts een geplaatst kapitaal van € 1 te zijn. Het gestorte kapitaal kan aan de aandeelhouders terugbetaald worden middels afstempeling van alle aandelen. Daartoe is een aandeelhoudersbesluit tot statutenwijziging inhoudende kapitaalsvermindering nodig. Door de invoering van de Flex B.V. is de publicatieplicht bij kapitaalsvermindering vervallen en is crediteurenverzet niet meer mogelijk. Wel dient na het aandeelhoudersbesluit tot kapitaalsvermindering nog een goedkeuringsbesluit genomen te worden door het bestuur. Het bestuur dient daarvoor een zogenaamde balanstest en een uitkeringstest uit te (laten) voeren. Indien het bestuur weet of redelijkerwijs kan verwachten dat na de terugbetaling van het kapitaal de B.V. niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, dan moet de goedkeuring worden geweigerd. Indien blijkt dat er voldoende geld in de B.V. achterblijft om de betalingsverplichtingen na te komen kan het aandelenkapitaal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

MINIMAAL EEN SAMENLEVINGSOVEREENKOMST OPSTELLEN

Indien u ongehuwd een huis koopt samen met uw partner dient u minimaal een samenlevingsovereenkomst op te stellen. Hierin wordt onder meer de financiële inbreng van ieder van de partners vermeld. Indien die niet even groot is wordt dat vastgelegd om grote problemen met name in de toekomst te voorkomen. Ook wordt opgenomen dat het huis en eventueel ook andere gezamenlijke spullen aan de partner zullen verblijven bij overlijden op grond van een verblijvingsbeding. Groot extra voordeel van een samenlevingsovereenkomst is dat de partner na verloop van een periode van zes maanden in aanmerking komt voor de grote vrijstelling van € 627.367 voor de erfbelasting. Indien u ook de niet-gezamenlijke spullen aan de partner wilt nalaten, zoals een tegoed op uw bankrekening dan is tevens een testament nodig waarin u uw partner aanwijst tot uw erfgenaam.

Comments are closed.